brandwonden

General comments

Duur behandeling afhankelijk van ernst (1e, 2e, 3egraads en omvang van letsel)

Bij een vermoeden van een wondinfectie moet een wondkweek worden afgenomen. Afhankelijk van de uitslag van de kweek kan het lokale therapeuticum worden aangepast:

S. aureus: fusidinezalf of Furacinezalf.
Pseudomonas: Flammazinecrème of Betadinezalf.

Menu position
Metadata

Swab vid: G-41.1
Updated: 09/05/2019 - 09:59
Status: Published