bronchitis- exacerbatie COPD

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 days

or

doxycycline po loading dose 200mg, 100mg 1dd 7 days

≥ 18 years

Indications: Betalactam allergie

Priority Medication Remarks
Medication:

doxycycline po loading dose 200mg, 100mg 1dd 7 days

or

azitromycine po 500mg 1dd 3 days

General comments

H. influenzae: resistentie voor amoxicilline: 18% in het ziekenhuis, 15% bij huisarts; co-trimoxazol: 19% in het ziekenhuis, 15% bij huisarts;  amoxicilline-clavulaanzuur: 7% in het ziekenhuis, 9% bij huisarts;  doxycycline 3% in het ziekenhuis, 1% bij huisarts. 

NHG Standaard COPD 2015:
Bij patiënten met ≥ 1 criterium voor een ernstige exacerbatie die in de thuissituatie behandeld kunnen worden:

  • In elk geval kuur orale corticosteroiden
  • Antibiotica zijn geïndiceerd afhankelijk van FEV1 en klinische infectieverschijnselen; bij FEV1 <30% antibiotica altijd geïndiceerd.
Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

  • amoxicilline + clavulaanzuur
  • doxycycline
  • azitromycine
External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-43.1
Updated: 09/05/2019 - 10:13
Status: Published