Cystitis - met tekenen van weefselinvasie

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

ciprofloxacine po 500mg 2dd 10 to 14 days

Remarks:

Behandelingsduur bij vrouwen 10 dagen, bij mannen

14 dagen. Contra-indicatie: QT-verlenging.

Priority:
2nd choice
Medication:

cotrimoxazol (trimethoprim + sulfamethoxazol) po 960mg 2dd 10 to 14 days

Remarks:

Behandelingsduur bij vrouwen 10 dagen, bij mannen

14 dagen

Priority:
3rd choice
Medication:

ceftriaxon intramuscular 1000mg 1dd 10 to 14 days

Remarks:

bij sepsis en bij geen verbetering binnen 24 uur, Behandelingsduur bij vrouwen 10 dagen, bij mannen 14 dagen.

General comments

Baseer de keus van empirische therapie bij urineweginfecties met tekenen van weefselinvasie zo mogelijk op lokale resistentiedata en eerdere kweekgegevens van patiënt.

Cotrimoxazol is gecontra-indiceerd bij gebruik van coumarine derivaten

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

  • ciprofloxacine
  • cotrimoxazol (trimethoprim + sulfamethoxazol)
  • ceftriaxon
Menu position
Metadata

Swab vid: G-47.3
Updated: 08/26/2021 - 09:00
Status: Published