Skip to main content

Cystitis - zonder tekenen van weefselinvasie - E. coli

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

nitrofurantoine po 100mg 2dd 5 days

Priority:
2nd choice
Medication:

Fosfomycine po 3g 1dd 1 day

Remarks:

vóór het slapen innemen

Priority:
3rd choice
Medication:

trimethoprim po 300mg 1dd 3 days

General comments

Wees terughoudend met het gebruik van antibiotica voor behandeling van urineweginfecties bij kwetsbare ouderen tenzij er sprake is van:

  • Urineweg-gerelateerde klachten met samengaande systemische verschijnselen.
  • Meerdere urineweg-gerelateerde klachten.
  • Één zeer hinderlijke urineweg-gerelateerde klacht.
  • Een urineweg-gerelateerde klacht met samengaande pijn in de nierloge (flankpijn).
  • Pijn in de nierloge met samengaande systemische verschijnselen.
  • Geef géén antibiotica bij een negatieve nitriettest EN negatieve leukotest.
  • Zorg voor inzicht in lokale resistentiecijfers met hulp van het medisch microbiologische laboratorium

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

  • nitrofurantoine
  • Fosfomycine
  • trimethoprim
Menu position
Metadata

Swab vid: G-55.1
Updated: 09/05/2019 - 11:30
Status: Published