herpes simplex mucocutaan

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

aciclovir topical minimum 4 days

Remarks:

niet ernstige infectie, zo spoedig mogelijk na de eerste tekenen van infectie: 5×/dag (met tussenpozen van ca. 4 uur, nachtdosering vervalt) aanbrengen op de aangedane plekjes op de mond en rondom de lippen , gewoonlijk gedurende 4 dagen

Medication:

valaciclovir po 500mg 2dd 5 days

Remarks:

bij ernstige infectie

Medication:

valaciclovir po 500mg 2dd

Remarks:

immuungecompromitteerd, ernstige infectie
duur behandeling tot genezing

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

  • aciclovir
  • valaciclovir
Menu position
Metadata

Swab vid: G-69.2
Updated: 11/27/2019 - 07:50
Status: Published