Overslaan en naar de inhoud gaan

Overwegingen luchtweginfectie

De bron van de overwegingen die hieronder beschreven zijn, komen uit de meest recente Verenso richtlijn Lage luchtweginfecties bij kwetsbare ouderen.

Op basis van welke klinische presentatie, diagnostisch onderzoek en/of predisponerende factoren kan, bij kwetsbare ouderen met een verdenking op lage luchtweginfectie, worden bepaald of er een indicatie is voor het starten van antimicrobiële behandeling of het voeren van afwachtend beleid.

med1

Overwegingen voor:

  • antimicrobiële behandeling (zie hoofdstuk Antimicrobiële behandeling
  • het voeren van expectatief beleid, het vervolgen van de patiënt en het regelmatig evalueren of de klinische toestand van de patiënt verslechtert;
  • het uitsluiten van lage luchtweginfectie.

Uitgangspunten:

Het starten van antimicrobiële behandeling is geïndiceerd bij een:

  • (mogelijke) pneumonie;
  • lage luchtweginfectie met kans op een gecompliceerd beloop.

Het standaard verrichten van microbiologisch onderzoek wordt niet aanbevolen omdat:

  • het vaak niet lukt om een goed sputummonster te verkrijgen en als dat al lukt de uitslag een aantal dagen op zich laat wachten, er vaak geen verwekker wordt gevonden en het sputum vaak gecontamineerd is met micro-organismen uit de mond-keelholte;
  • de urinetest voor S. pneumoniae heeft minder goede testkarakteristieken, met name de sensitiviteit;
  • het onderscheid tussen een virale (bijvoorbeeld influenza) en bacteriële infectie niet opportuun is omdat een virale infectie kan leiden tot een secundaire bacteriële infectie.

Stroomschema overwegingen, diagnostiek en behandeling bij ingangsklacht acuut hoesten

stroomschema acuut hoesten

 

Stroomschema overwegingen, diagnostiek en behandeling bij ingangsklacht koorts en/of delier

 

Stroomschema koorts en delier