Overslaan en naar de inhoud gaan

Medicatie achtergrond UWI behandeling

Medicatie

Amoxicilline/Clavulaanzuur

 • Amoxicilline/Clavulaanzuur is een β-Lactam-antibioticum, een bactericide antibioticum uit de groep aminopenicillinen. Remming van één of meerdere enzymen (penicillinebindende eiwitten (PBE's)) in de biosynthese van bacterioglycanen door amoxicilline leidt tot verzwakking van de celwand van de bacterie, vaak gevolgd door cellysis en celdood. Het werkingsspectrum is breed en omvat Gram-positieve en Gram-negatieve micro-organismen. Amoxicilline is gevoelig voor β-lactamasen (penicillinasen). Clavulaanzuur is een β-lactamaseremmer. Door de combinatie met clavulaanzuur wordt amoxicilline beschermd tegen afbraak door de meeste algemeen voorkomende β-lactamasen; het geeft géén bescherming tegen β-lactamasen uit de moleculaire klassen B (metallo-β-lactamasen), C en D. De tijd boven de minimaal remmende concentratie (MIC), op de plek van de infectie, wordt gezien als de grootste determinant voor de activiteit van amoxicilline.
 • Over het algemeen gevoelig zijn: Bacteroides fragilisCapnocytophaga spp., Eikenella corrodensEnterococcus faecalisFusobacterium nucleatumGardnerella vaginalisMoraxella catarrhalisPasteurella multocidaPrevotella spp., Raoultella spp., Staphylococcus aureus (meticilline-gevoelig), Coagulase negatieve-staphylococci (meticilline-gevoelig), Streptococcus agalactiaeStreptococcus pneumoniaeStreptococcus pyogenes en andere β-hemolytische streptococci en Streptococcus viridans spp.
 • Verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Enterococcus faeciumEscherichia coliHaemophilus influenzaeKlebsiella oxytocaKlebsiella pneumoniaeProteus mirabilis en Proteus vulgaris.
 • Inherent resistent zijn: Acinetobacter spp., Citrobacter freundiiEnterobacter spp., Legionella pneumophilaMorganella morganiiProvidencia spp., Pseudomonas spp., Serratia spp., Stenotrophomonas maltophiliaChlamydia trachomatisChlamydophila pneumoniaChlamydophila psittaciCoxiella burneti en Mycoplasma pneumoniae.

---

Ceftriaxon

 • Breed-spectrum derdegeneratie-cefalosporine. Ceftriaxon bindt zich aan penicillinebindende eiwitten (PBP's) in de celwand van bacteriën, waardoor de synthese van peptidoglycaan wordt geremd. Dit resulteert in celdood. Het werkingsspectrum is breed. Ceftriaxon is resistent tegen ontleding door het merendeel van de β-lactamasen (zoals TEM–1), maar wordt geïnactiveerd door β–lactamasen die effectief cefalosporinen hydrolyseren zoals AmpC-type enzymen. Werkingsduur: ca. 24 uur.

 • Doorgaans gevoelig zijn: Staphylococcus spp. (indien coagulase negatief), Staphylococcus aureus (uitgezonderd MRSA), Streptococcus spp. waaronder Streptococcus pneumoniae (uitgezonderd de penicilline–resistente stammen), Streptococcus pyogenesStreptococcus viridans), Groep B streptococci (incl. Streptococcus agalactiae), Borrelia spp. (o.a. B. burgdorferi), Citrobacter spp. (uitgezonderd cefalosporinaseproducerende stammen van Citrobacter freundii), Escherichia coli (uitgezonderd ESBL–producerende stammen), Haemophilus influenzaeHaemophilus para–influenzaeKlebsiella spp. waaronder Klebsiella pneumoniaeKlebsiella oxytoca (uitgezonderd ESBL–producerende stammen), Moraxella catarrhalisMorganella morganii (uitgezonderd cefalosporinaseproducerende stammen), Neisseria gonorrhoeaeNeisseria meningitidisProteus mirabilisProteus vulgaris (sommige stammen), Salmonella spp., Shigella spp. en Treponema pallidum.

 • Verminderd gevoelig zijn: Staphylococcus epidermidisKlebsiella aerogenes en Enterobacter spp. waaronderEnterobacter cloacae.

 • Doorgaans ongevoelig (vaak resistent) zijn: Streptococcus pneumoniae (de penicilline-resistente stammen), Aeromonas spp., Achromobacter spp., Alcaligenes spp., cefalosporinaseproducerende stammen van Citrobacter freundii, van Enterobacter spp., van Morganella spp. en van Serratia spp.; verder Flavobacterium spp., Proteus vulgaris (sommige stammen), Providencia spp., Bacteroides spp. waaronder Bacteroides fragilisMycobacteria en Rickettsia spp.

 • Inherent resistent: alle Staphylococcus spp. die meticilline-resistent zijn (waaronder derhalve MRSA), zijn ook resistent voor ceftriaxon. ESBL-producerende stammen van Escherichia coli en Klebsiella spp. zijn altijd resistent. Inherent resistent zijn verder: Enterococcus spp. (waaronder E. faecalis en E. faecium), Listeria monocytogenesAcinetobacter spp. (o.a. A. baumannii), Pseudomonas spp. (waaronder P. aeruginosa), Stenotrophomonas maltophiliaClostridioides difficileChlamydia spp., Chlamydophila spp., Mycoplasma spp., Legionella spp., en Ureaplasma urealyticum.

---

Ciprofloxacine

 • Ciprofloxacine is een gefluorideerde chinolonverbinding. Ciprofloxacine werkt bactericide door remming van het bacteriële topo-isomerase II (DNA-gyrase) en topo-isomerase IV, die noodzakelijk zijn voor bacteriële DNA-replicatie, -transcriptie, -herstel en -recombinatie.
 • Doorgaans gevoelig zijn: Bacillus anthracisAeromonas spp., Brucella spp., Citrobacter koseriFrancisella tularensisHaemophilus ducreyiHaemophilus influenzaeLegionella spp., Moraxella catarrhalisNeisseria meningitidisPasteurella spp., Raoultella spp., Salmonella spp., Shigellaspp., Vibrio spp., Yersinia pestisMobiluncusChlamydia trachomatisChlamydia pneumoniaeMycoplasma hominis en Mycoplasma pneumoniae.
 • Verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Enterococcus faecalisStaphylococcus spp., Acinetobacter baumanniiBurkholderia cepaciaCampylobacter spp., Citrobacter freundiiEnterobacter aerogenesEnterobacter cloacaeEscherichia coliKlebsiella oxytocaKlebsiella pneumoniaeMorganella morganiiNeisseria gonorrhoeaeProteus mirabilisProteus vulgarisProvidencia spp., Pseudomonas aeruginosaPseudomonas fluorescensSerratia marcescensPeptostreptococcus spp. en Propionibacterium acnes.
 • Ongevoelig zijn: ActinomycesEnterococcus faeciumListeria monocytogenesStenotrophomonas maltophilia, anaerobe micro-organismen behalve zoals hierboven vermeld, Mycoplasma genitalium en Ureaplasma urealyticum.

---

Cotrimoxazol

 • Cotrimoxazol is een mengsel van de bacteriostatische componenten trimethoprim en sulfamethoxazol in een verhouding van 1:5, dat gecombineerd bactericide werkt door remming van de synthese van tetrahydrofoliumzuur in het micro-organisme. Beide componenten zijn synergistisch werkzaam door opeenvolgende blokkade van twee enzymen die een vitale rol spelen in het folaatmetabolisme van micro-organismen. In pus, waarin een relatief hoge concentratie p-aminobenzoëzuur aanwezig is, is sulfamethoxazol onwerkzaam.
 • Het werkingsspectrum omvat de meeste aerobe Gram-positieve (o.a. Enterococcus faecalisListeria monocytogenes, meticilline-sensitieve Staphylococcus aureus ('MSSA'), Streptococcus viridans (intermediaire gevoeligheid komt voor), en aerobe Gram-negatieve micro-organismen (o.a. Enterobacter spp., Moraxella catarrhalisSalmonella spp., Serratia marcescensShigella spp., Vibrio choleraeYersinia spp.) en ook Pneumocystis jiroveci. De hiervoor genoemde micro-organismen zijn doorgaans gevoelig voor cotrimoxazol.
 • Doorgaans intermediair gevoelig zijn: Brucella spp., meticilline-resistente S. aureus ('MRSA'), enterokokken (anders dan E. faecalis), Acinetobacter calcoaceticusCitrobacter spp., Escherichia coliHaemophilus ducreyiMorganella morganiiProteus mirabilis.
 • (Verworven) resistentie kan een probleem vormen bij o.a.: S. pneumoniaeHaemophilus influenzaeKlebsiella spp. en Pseudomonas spp.
 • Cotrimoxazol is niet werkzaam tegen: Nocardia spp., anaerobe bacteriën (zoals Bacteroides fragilis), Chlamydia trachomatisMycobacterium tuberculosisMycoplasma spp., Ureaplasma urealyticumTreponema pallidum en sommige enterokokkenstammen.
 • Kruisresistentie is waargenomen bij stammen van penicillinase-resistente Streptococcus pneumoniae, erytromycine-resistente Streptococcus pneumoniae, meticilline-resistente Staphylococcus aureus ('MRSA'), gentamicine-resistente MRSA en ceftazidim-resistente E. coli en Klebsiella pneumoniae.

---

Fosfomycine

 • Fosfomycine is een bactericide antimicrobieel middel. Fosfomycine remt het enzym fosfo-enol-pyruvyltransferase, dat betrokken is bij de eerste stap van de synthese van de bacteriecelwand.
 • Doorgaans gevoelig zijn: Staphylococcus saprophyticusEscherichia coliKlebsiella oxytocaNeisseria spp., Proteus penneri spp., Enterococcusspp.
 • Een verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Enterobacter cloacaeEnterococcus faecalisProteus mirabilisPseudomonas aeruginosaKlebsiella spp. en Raoultella spp.

---

medicatie 2Nitrofurantoïne

 • Nitrofurantoïne is een bactericide antimicrobieel middel. Het middel wordt in de bacteriële cel gereduceerd tot reactieve tussenproducten. Deze remmen enzymen die een rol spelen in het energiemetabolisme van de bacterie zoals de Krebs-cyclus. Hierdoor onderbreken ze de energieaanvoer die nodig is voor normale groei en instandhouding van de bacterie. Ook binden tussenproducten zich op diverse plaatsen van de ribosomen, wat leidt tot een verstoring van de bacteriële eiwitsynthese. Therapeutisch actieve concentraties worden alleen bereikt in de urine; de meeste activiteit is in zure urine; bij een pH van > 8 gaat het grootste deel van de antibacteriële activiteit verloren. Het antibacterieel spectrum omvat het merendeel van de urinewegpathogenen. Het in de capsule met gereguleerde afgifte aanwezige nitrofurantoïnemonohydraat vormt bij blootstelling aan maag- en darmsappen een gel, waaruit het actieve bestanddeel geleidelijk vrijkomt.
 • Doorgaans gevoelig zijn: Escherichia coliStaphylococcus saprophyticusStaphylococcus aureusStaphylococcus epidermidis en Enterococcus faecalis. Een verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Citrobacter spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp. en Raoultella spp.
 • Doorgaans ongevoelig zijn: Morganella spp. Inherent resistent zijn: Proteus spp., Serratia spp. en Pseudomonas spp.