Overslaan en naar de inhoud gaan

Cystitis - met verblijfscatheter

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 625/125mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerking:

Behandelingsduur voor vrouwen 10 dagen, voor mannen 14 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

cotrimoxazol (trimethoprim + sulfamethoxazol) po 960mg 2dd 10 tot 14 dagen

Opmerking:

Behandelingsduur voor vrouwen 10 dagen, voor mannen 14 dagen

Prioriteit:
3e keus
Medicatie:

ciprofloxacine po 500mg 2dd 10 tot 14 dagen

Opmerking:

Behandelingsduur voor vrouwen 10 dagen, voor mannen 14 dagen. Contra-indicatie: QT-verlenging. 

Algemene opmerkingen

Bij koorts gedurende ≥24 uur, koude rillingen en/of een duidelijk delirium,  is een antibioticum voorschrift op basis van een mogelijke katheter-gerelateerde urineweginfectie alleen aangewezen, indien alle andere mogelijke (infectieuze en niet-infectieuze) oorzaken zijn uitgesloten en er geen sprake is van een urineretentie

Verwijder of vervang de blaaskatheter voor aanvang van de behandeling van een katheter-gerelateerde urineweginfectie.

Neem een urinemonster - spontaan geloosd, of afgenomen uit de nieuwe blaaskatheter - voor inzetten van kweek alvorens antibiotische behandeling te starten voor een katheter-gerelateerde urineweginfectie.

Baseer de keus van empirische therapie bij katheter-gerelateerde urineweginfecties zo mogelijk op lokale resistentie data en/of eerdere kweekgegevens van patiënt.

Stroomlijn empirische therapie zodra de kweekresultaten beschikbaar zijn en pas zo nodig het antibioticum aan.

Cotrimoxazol is gecontra-indiceerd bij gebruik van coumarine derivaten.

Bronnen

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

  • amoxicilline + clavulaanzuur
  • cotrimoxazol (trimethoprim + sulfamethoxazol)
  • ciprofloxacine
External antimicrobial resources
Categorie
Metadata

Swab vid: G-52.1
Bijgewerkt: 09/05/2019 - 11:22
Status: Published