Overslaan en naar de inhoud gaan

faryngitis/cervicale lymfadenitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

feneticilline po 500mg 4dd 10 dagen

Opmerking:

antimicrobiële therapie in principe niet geïndiceerd

faryngotonsillitis bij ernstig zieke patient

Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 625/150mg 3dd 7 dagen

Opmerking:

Bij vermoeden peritonsillair infiltraat, lymfadenitis colli of uitblijven effect eerste antibioticum

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

Algemene opmerkingen

Antimicrobiële therapie in principe niet geïndiceerd

NHG Standaard Acute Keelpijn 2015:

Antibiotica zijn geïndiceerd bij:

  • faryngotonsillitis bij een ernstig zieke patiënt  (forse algemene ziekteverschijnselen, een abnormaal beloop van de ziekte en/of een combinatie van ernstige klachten en bevindingen bij lichamelijk onderzoek (zoals problemen bij openen mond en kwijlen));
  • faryngotonsillitis bij een verhoogd risico op complicaties, afhankelijk van ernst van immuunstoornis, klinische conditie en beloop eerdere infecties: bijv. gebruik van oraal corticosteroïd, DMARD’s, biologicals, thyreostatica, fenytoïne, neuroleptica; chemo- of radiotherapie, maligniteiten, acuut reuma in de voorgeschiedenis, diabetes mellitus, immuunstoornissen, hiv-infectie met verlaagd aantal T-cellen, sikkelcelziekte, ernstige alcoholabusus, i.v. drugsgebruik, functionele asplenie.
  • een vermoeden van peritonsillair infiltraat;
  • lymfadenitis colli;
Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

  • feneticilline
  • amoxicilline + clavulaanzuur
  • azitromycine
External antimicrobial resources
Categorie
Metadata

Swab vid: G-65.1
Bijgewerkt: 09/05/2019 - 14:03
Status: Published