Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

De adviezen in dit antibiotica formularium en de richtlijnen hierin verwerkt zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld door een groep van deskundigen. De adviezen en richtlijnen hebben een algemeen karakter en kunnen daarom niet zonder meer worden toegepast. Zij moeten door de gebruiker beoordeeld worden en zonodig aangepast aan de lokale omstandigheden. Er is dus een eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker bij de toepassing van de adviezen en richtlijnen van deze website.